Klachtenreglement

Klachten? Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige
informatie over de wijze van onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk
over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij contact met u op.
Onze klachtenregeling is als volgt:

 1. Brieven met de indicatie klacht zullen zo mogelijk beoordeeld worden door iemand anders binnen of buiten ons bedrijf.
 2. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van uw klacht binnen 2 werkdagen.
 3. Ons streven is om binnen 15 werkdagen na de ontvangstbevestiging een inhoudelijke reactie op de klacht te geven, zo mogelijk in de vorm van een definitief standpunt. Als dat definitieve standpunt niet kan worden gegeven, zal wel worden aangegeven wat daarbij nog in de weg staat en op welke termijn en afhankelijk van welke omstandigheden een verdere berichtgeving zal volgen.
 4. In de inhoudelijke reactie op de klacht zal altijd verwezen worden naar de externe klachtregeling bij KiFiD waarin staat dat u binnen 3 maanden na een definitief standpunt uw klacht bij KiFiD kunt indienen. Ons kantoor is ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)onder nummer 300.017789.
 5. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
  Postbus 93257,
  2509 AG DEN HAAG
  Telefoon 0900-3552248
  https://www.kifid.nl
  U kunt zich desgewenst ook tot de burgerlijke rechter wenden.